Dawstwo nasienia

DZIĘKI NASZEJ NOWOCZESNEJ BAZIE DANYCH DAWCÓW NASIENIA JESTEŚMY W STANIE NATYCHMIAST IDEALNIE DOPASOWAĆ DAWCE, UWZGLĘDNIAJĄC WYGLĄD FIZYCZNY, CECHY CHARAKTERU, HOBBY I ZAINTERESOWANIA.

Dawstwo nasienia

Dawca nasienia to rozwiązanie na leczenie niepłodności u par, które nie mogą począć dziecka z własnego nasienia z powodu niedostatecznej jakości, obciążenia genetycznego, leczenia onkologicznego, wrodzonych lub nabytych zaburzeń produkcji nasienia.

Dzięki naszej obszernej bazie dawców możemy natychmiast wyszukać najbardziej odpowiedniego dawcę. Zawsze staramy się jak najbardziej zbliżyć do możliwie najbliższego dopasowania zewnętrznych znaków, ale także cech charakteru i zainteresowań dawcy z leczoną parą.

Obszerna baza danych dawców pozwala nam natychmiast znaleźć najbardziej odpowiedniego dawcę.

Dawcy nasienia

Upewnimy się również, czy hobby i zainteresowania dawcy, są zgodne z tymi, które są ważne dla Ciebie.

Wszyscy dawcy nasienia to mężczyźni w wieku 18-35 lat. Wszyscy dawcy zostali przebadani pod kątem chorób psychicznych, chorób genetycznych, hormonalnych, jak również chorób zakaźnych, w tym HIV.

MĘŻCZYŹNI ZNAJDUJĄCY SIĘ W NASZEJ BAZIE DAWCÓW NASIENIA, ZOSTALI PODDANI NASTĘPUJĄCYM BADANIOM MEDYCZNYM I PROCEDUROM: WYWIAD Z PSYCHOLOGIEM, BADANIE USG, TESTY SPRAWDZAJĄCE OBECNOŚĆ CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ (HIV, HBSAG, CMV, KIŁA, CHLAMYDIA), BADANIA GRUPY KWI, BADANIE CZYNNIKA RH, TYPOWE I PRZESIEWOWE BADANIE W KIERUNKU ZABURZEŃ GENETYCZNYCH (KARIOTYP, MUTACJI GENOWEJ, MUKOWISCYDOZA, CONNEXIN 26 – NIEDOSŁUCH WRODZONY).

Wszyscy dawcy nasienia mają przynajmniej wykształcenie średnie lub kontynuują naukę w programie policealnym. Zgodnie z przepisami prawa Republiki Czeskiej, dawstwo nasienia jest anonimowe.

Nasienie od dawców badane i pobierane jest zgodnie z europejską dyrektywą Rady 2004/23 / ES i ustawa nr 296/2008 Parlamentu Europejskiego i rozporządzenie 422/2008 i jest wykorzystywane w leczeniu, gdzie wymagane jest korzystanie z dawstwa komórek rozrodczych.

Formularz

Zapytaj specjalisty