Kim są dawcy nasienia

Dawcami nasienia są młodzi, zdrowi mężczyźni w wieku od 18 do 35 lat.

Wszyscy dawcy zostali przebadani pod kątem chorób psychicznych, chorób genetycznych, hormonalnych, jak również chorób zakaźnych, w tym HIV.

Mężczyźni znajdujący się w naszej bazie dawców nasienia zostali poddani następującym badaniom medycznym i procedurom:

wywiad z psychologiem, badanie USG, testy sprawdzające obecność chorób przenoszonych drogą płciową (HIV, HBsAg, CMV, kiła, chlamydia), badania grupy kwi, badanie czynnika Rh, typowe i przesiewowe badanie w kierunku zaburzeń genetycznych (kariotyp, mutacji genowej, mukowiscydoza, niedosłuch wrodzony​).

Wszyscy dawcy nasienia mają przynajmniej wykształcenie średnie lub wyższe.

Zgodnie z przepisami prawa Republiki Czeskiej, dawstwo nasienia jest anonimowe.

Darczyńcy ukończeni:

Formularz

Zapytaj specjalisty