MACS - selekcja plemników aktywowana w polu magnetycznym

Skuteczność leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego zależy od kilku czynników.

Integralność genetyczna plemników jest niezbędna do prawidłowego rozwoju embrionalnego.

Skuteczność leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego zależy od kilku czynników. Jednym z najważniejszych jest potencjał rozwojowy zarodka. Zależy on głównie od jakości gamet (oocytu i plemnika), z których połączenia powstaje.

 

W jednym ejakulacie może znajdować się nawet kilkaset milionów plemników. Dlatego też powstają nowe metody ich selekcji i eliminowania nieprawidłowych komórek. Jedną z nich jest MACS, czyli selekcja plemników aktywowana w polu magnetycznym.

Metoda MACS umożliwia efektywne usuwanie z próbki tak zwanych plemników apoptycznych. Są to gamety, w których rozpoczął się proces genetycznie zaprogramowanej śmierci komórki. Standardowe techniki preparatyki nasienia nie eliminują ich całkowicie, cechy wczesnej apoptozy nie są także widoczne dla embriologa pod mikroskopem.

Jakie korzyści przynosi zastosowanie metody MACS?

Selekcja aktywowana magnetycznie umożliwia eliminację plemników apoptycznych oraz uzyskanie puli plemników o lepszej:

  • morfologii,
  • ruchliwości,
  • integralności chromatyny plemnikowej (prawidłowym DNA).

Co pozwala na poprawę:

  • odsetka zapłodnień,
  • podziałów zarodka,
  • odsetka ciąż klinicznych.

Wskazania

  • czynnik męski, w tym nieprawidłowości dotyczące fragmentacji chromatyny plemnikowej,
  • wcześniejsze niepowodzenia procedur zapłodnienia pozaustrojowego,
  • niepłodność idiopatyczna (o nieustalonej przyczynie),
  • poronienia nawracające.
Formularz

Zapytaj specjalisty