Nasz sukces

Profesjonalny i zaangażowany zespół w połączeniu z najnowocześniejszym wyposażeniem technicznym kliniki to gwarancja wysokiego sukcesu w ilości uzyskanych ciąż.

85-100%

zapłodnienie jaj

Dzięki naszym doświadczonym embriologom, którzy są w stanie wybrać wysokiej jakości nasienie do metody ICSI, udaje nam się osiągnąć stopę zapłodnienia na poziomie 85-100 %. Ze względu na wysoki wskaźnik udanych zapłodnień oraz wytworzenie większej liczby zarodków, mamy większe szanse na wybór odpowiednich zarodków do transferu. Dzięki posiadaniu w nadwyżkach wysokojakościowych zarodków możemy je zamrażać i użyć przy kolejnym transferze.

W celu zapewnienia jak najlepszych wyników leczenia IVF, dbamy o jakościową stymulację zarówno dawczyń, jak i pacjentek. Dzięki nowoczesnej technologii, mikromanipulacja zarodka, zapłodnienie komórek, a następnie hodowla zarodków odbywają się pod ciągłym nadzorem systemu monitoringu.

Pary informowane są o rozwoju zarodka codziennie przez okres 5 dni kultywacji zarodka. Dzięki ciągłej kontroli zarodków i kultywacji embrionów do piątego dnia, staramy się jak najdokładniej przybliżyć fizjologicznym warunkom zarodka. Dzięki temu osiągamy podczas leczenia wysoki wskaźnik sukcesu, a leczenie zakończone jest porodem zdrowego dziecka.

58%

wskaźnik sukcesu zapłodnienia z użyciem własnych komórek pacjenta

Skuteczność leczenia IVF w naszej klinice podczas korzystania pacjenta z własnych komórek (komórki jajowe i plemniki) zaczyna się od 36 % u kobiet w wieku 37 – 40 lat oraz 58 % u kobiet do 37 roku życia.

Leczenie bezpłodności u kobiet w wieku powyżej 40 lat z własnych komórek rozrodczych (oocytów) nie jest zalecane, ze względu na wysoką częstość występowania wad chromosomalnych u potomstwa. Kobiety po 40 roku życia mogą skorzystać z programu dawstwa komórek jajowych.

67%

wskaźnik sukcesu w programie dawstwa komórek

W ubiegłym roku udało nam się osiągnąć 67% skuteczność w leczeniu pacjentek w programie dawstwa ze świeżych cykli.

Wyniki oparte są jedynie na ciążach potwierdzonych podczas badania ultrasonograficznego, czyli na ciążach klinicznych. Ciąże chemiczne oparte na pozytywnym badaniu moczu nie były brane pod uwagę.

Poniższa tabela przedstawia nasz program dawstwa rozdzielony zgodnie z tym, czy leczenie odbywało się za pomocą darowanej komórki jajowej (OD), czy też za pomocą darowanej zarówno komórki jajowej jak i dawstwa nasienia tzn. z embrionu dawcy (DE).

Wiek leczonych kobiet został podzielony na trzy kategorie:
do 40 lat (< 40), od 40 do 45 At (≤ 45) i ponad 45 lat (> 45). 90 % wszystkich cykli z udziałem dawców, kontrolowane jest za pomocą metody ciągłego monitoringu przy udziale maszyny EMBRYOSCOPE. Dzięki ciągłej kontroli zarodków udoskonaliliśmy możliwość wyboru najlepszych zarodków a co za tym idzie znaleźliśmy się wśród kliniki osiągających najlepsze rezultaty w całej Europie.

Dzięki doskonałemu przygotowaniu dawczyni w programie dawstwa i uzyskaniu wystarczającej ilości wysokiej jakości komórek jajowych dla biorczyni, byliśmy w stanie zamrozić dodatkowe wysokiej jakości zarodki w 71% cykli IVF z użyciem komórek dawczyni (OD). W programie dawstwa opartym na darowanej komórce jajowej oraz nasieniu udało nam się zamrozić co najmniej dwa dodatkowe zarodki w 100 % cykli (DE).

53%

wskaźnik sukcesu w programie dawstwa KRYO (transfer zamrożonych embrionów)

kuteczność w programie dawstwa KRYO przy transferze dwóch darowanych zarodków (2 DE) wyniosła 53%, podczas transferu jednego darowanego zarodka (1 DE) skuteczność wyniosła 47%. Darowane zarodki były stworzone specjalnie dla programu dawstwa. Wszystkie zostały wybrane i zamrożone w oparciu o ich nieskazitelny rozwój, który był kontrolowany i monitorowany podczas hodowli przy użyciu EMBRYOSCOPU.

Wszystkie zarodki są zamrażane po 5 dniach hodowli, kiedy znajdują się w stadium blastocysty. Wszystkie wyniki w programie dawstwa KRYO przedstawione są na podstawie ciąży potwierdzonej w badaniu USG czyli tzw. ciąży klinicznej. Ciąże chemiczne stwierdzone na podstawie testu z moczu nie były brane pod uwagę.

Formularz

Zapytaj specjalisty