PGD / PGS

Pre-implantation Genetic Diagnosis – PGD

Diagnostyka preimplantacyjna jest nowoczesną metodą wspomaganego rozrodu połączonego z genetyką kliniczną. Blastomerowe pochodzących z embrionów jest poddawana wszechstronnej analizy genetycznej.

PGD uniemożliwia przeniesienie zarodków z poważnymi zaburzeniami genetycznymi.

Pre-implantation Genetic Screening – PGS

Preimplentacyjne genetczne badanie przesiewowe, służy do wykrycia i wykluczenia nieprawidłowości chromosomalnych, pozwala wybrać zarodki z prawidłową liczbą chromosomów.

PGD

Genetyczna diagnostyka preimplantacyjna to nowoczesna metoda łącząca rozród wspomagany z genetyką kliniczną. Badania genetyczne pozwalają wykluczyć transfer zarodków dotkniętych poważnym zaburzeniem genetycznym. Zaburzenia genetyczne mogą obejmować błędy na poziomie nieprawidłowości chromosomalnych (translokacje, aneuploidie, inne strukturalne rearanżacje chromosomów) lub zaburzenia pojedynczego genu (choroby monogenowe). Dzięki tej unikalnej metodzie możliwa jest selekcja zarodków bez określonego obciążenia genetycznego.

PGS

Genetyczne badanie preimplantacyjne służy do wykluczenia nieprawidłowości chromosomalnych i selekcji zarodków z prawidłową liczbą chromosomów. Wykorzystując technologię mikroczipów, genetyk może jednocześnie badać wszystkie chromosomy, zapobiegając w ten sposób narodzinom dziecka z chorobą dziedziczną lub wrodzoną wadą rozwojową.

W naszej klinice do badania zarodków stosujemy wyłącznie najnowocześniejsze metody badań genetycznych, takie jak metoda Array CGH i Karyomapping.

Przyczyny PGD / PGS

Formularz

Zapytaj specjalisty