Wspomagana reprodukcja

Jeżeli ciąża nie wystąpi nawet po wyeliminowaniu zidentyfikowanych przyczyn lub w przypadku zaburzeń, których nie można rozwiązać w inny sposób, lekarz zaproponuje jedną z metod rozrodu wspomaganego.

Aktualne przepisy dotyczące sztucznego unasienniania w Czechach

Sztuczne zapłodnienie

Wspomagana reprodukcja

Rozmnażanie wspomagane (sztuczne zapłodnienie) w szerszym znaczeniu oznacza wszelkie manipulacje komórkami rozrodczymi (gametami) prowadzące do zwiększenia szansy na zapłodnienie u niepłodnych par.

W węższym znaczeniu terminem tym określa się zabiegi prowadzące do sztucznego unasienniania w laboratorium – zapłodnienie in vitro (IVF). W leczeniu niepłodności zawsze zaleca się i stosuje w pierwszej kolejności prostsze procedury, w przypadku niepowodzenia stosuje się bardziej złożone procedury.

Krok pierwszy

Faza przygotowawcza

Leczenie z pomocą rozrodu wspomaganego rozpoczyna się w klinice w porozumieniu ze specjalistą IVF, podczas którego podczas wywiadu szczegółowo analizowane są zdolności rozrodcze pary oraz historia wcześniejszego leczenia. Na podstawie tej analizy zalecane są określone metody i plan leczenia.

Umów się na konsultację ze specjalistą IVF już dziś!

Dzień 0

Jajka

Badając kobietę dowiemy się, jak sprawne są jej jajniki i ocenimy jakość jajeczek. W ramach badania kobieta poddawana jest badaniu USG miednicy małej, badaniu poziomu hormonów czy badaniu genetyczno-immunologicznym, w którym analizujemy zdolności rozrodcze kobiety. Jeśli możliwe jest bezproblemowe wykorzystanie komórki jajowej kobiety do leczenia, uzyskuje się je przez nakłucie i aspirację z jajników w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym. W przypadku wykrycia problemu, który nie pozwala na wykorzystanie własnych jaj do skutecznego leczenia, zalecamy wykorzystanie jaj od dawców. W takim przypadku możesz wybrać odpowiedniego dawcę z naszej obszernej bazy danych, a leczenie może być kontynuowane bez opóźnień. SPERMA Podstawowym badaniem mężczyzny jest spermiogram. Na podstawie wyniku spermiogramu określa się odpowiednią metodę zapłodnienia komórki jajowej. W przypadku dobrego wyniku spermiogramu uzyskane plemniki można zamrozić i przechowywać do późniejszego wykorzystania. Jeżeli plemniki znajdujące się w ejakulacie nie są w stanie zapłodnić, zaleca się chirurgiczne usunięcie plemników z jąder metodą MESA lub TESE, które zostanie wykonane przez specjalistę urologa w znieczuleniu ogólnym. Jeśli jednak nawet ta metoda nie prowadzi do pozyskania wysokiej jakości nasienia, na życzenie pary nasienie od dawcy może zostać wykorzystane. ZAPŁODNIENIE KOMÓREK JAJOWYCH I POWSTANIE ZARODKA Do zapłodnienia komórki jajowej może dojść spontanicznie w ciele kobiety (IUI) lub pozaustrojowo, za pomocą techniki wspomaganego rozrodu (IVF). Zapłodnienie in vitro jest prostą konwencjonalną metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Podstawą metody IVF jest połączenie komórek męskich (plemników) z żeńskimi komórka płciowymi (komórki jajowe) w ściśle określonych i kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Często jednak parametry spermiogramu (ruchliwość plemników, morfologia plemników itp.) nie są odpowiednie do zastosowania tej konwencjonalnej metody. Szansę na zapłodnienie można zwiększyć poprzez wprowadzenie plemnika bezpośrednio do komórki jajowej. Chodzi o tak zwaną metodę ICSI, czyli docytoplazmatyczną iniekcję plemnika. Dalszymi metodami zwiększającymi szansę na ciążę i narodziny zdrowego dziecka są specjalne metody andrologiczne – MSS i MACS, które pozwalają na selekcję witalnych i dojrzałych plemników o niskim prawdopodobieństwie genetycznego uszkodzenia DNA w jądrze plemnika.
Dzień 1 - 5

Uprawa zarodków

Poprzez zapłodnienie jaja powstaje zarodek. Niestety nie da się zagwarantować, że z połączenia plemnika i komórki jajowej powstaną tylko doskonałe zarodki. Nauka nie ma wpływu na to, jak w jaju mieszają się informacje genetyczne ze strony matki i ojca. To kwestia przypadku.

Przedłużona hodowla zarodków to najbardziej podstawowy sposób na oddzielenie zdrowego zarodka od niedoskonałego. Całkowicie wadliwe zarodki przestają rozwijać się w laboratorium w ciągu pierwszych pięciu dni. Zarodki, które wciąż ewoluują do 5 dnia, można uznać za dobre. Do macicy przenosimy jeden, maksymalnie dwa zarodki, a drugą jakość możemy zamrozić.

Podczas naturalnej ciąży wzrasta stężenie hialuronianu w macicy. W przypadku wspomaganego rozrodu właściwe jest dostarczenie tej substancji. EmbryoGlue®, ze względu na wysoką zawartość hialuronianu, po prostu przykleja zarodek do ściany macicy. Hialuronian zagęszcza również roztwór EmbryoGlue®, który następnie ma zbliżoną konsystencję do płynu macicznego. Minimalizuje to niepożądane ruchy zarodków.

Wszczepiając zapłodnione jaja, używamy EmbryoGlue®, który udowodnił, że zwiększa liczbę ciąż i liczbę urodzonych dzieci. EmbryoGlue to klej tkankowy, który w naturalny sposób naśladuje środowisko w macicy podczas naturalnego gniazdowania zarodka. Mówiąc najprościej – EmbryoGlue® pomaga dobrze przylegać zapłodnioną komórkę jajową do ściany macicy.

W 2008 roku opublikowano wnioski z badania, do którego w latach 2006-2007 włączono ponad 1200 kobiet, a 48% pacjentek zaszło w ciążę przy użyciu standardowych mediów transferowych. Kiedy kobiety otrzymały EmbryoGlue®, wskaźnik ciąż wzrósł do 54,6%. Według badań dr Basaka Balabana, przedstawionych w Europejskim Towarzystwie Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) w 2011 roku, liczba dzieci urodzonych przy użyciu EmbryoGlue® wzrosła aż o 11,2%.

EmbryoGlue zawiera węglowodany i aminokwasy, które wspierają zarodek podczas przenoszenia i przyczepiania się w wyściółce macicy, hialuronian, rekombinowaną albuminę, co minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego.

Do analizy rozwoju zarodków używamy EmbryoScope.Ta nieinwazyjna metoda pozwala na ciągłe wykrywanie i analizę rozwoju zarodków bez konieczności powtórnej oceny zarodków poza pożywką hodowlaną. Ciągłe wykrywanie pozaustrojowego rozwoju zarodków jest najnowocześniejszą metodą hodowli in vitro. Obiektywna analiza skanowanego rozwoju zapewnia najbardziej efektywną selekcję odpowiednich zarodków do transferu i wyklucza zarodki z nieprawidłowym rozwojem.

Przy zwiększonym ryzyku wrodzonych chorób genetycznych, możemy wykorzystać metodę PGD (Preimplantation Genetic Diagnostics) do oceny chromosomalnego składu genetycznego zarodka i nie przenosić chorego zarodka.

Dzień 5

Przeniesienie zarodka do macicy

Po udanej hodowli odpowiedni zarodek zostaje przeniesiony do macicy. Embryotransfer, czyli transfer zarodków do jamy macicy, to ostatni krok w leczeniu niepłodności. Sam proces, który odbywa się za pomocą cienkiego cewnika transferowego, jest wykonaniem prostym i bezbolesnym. Aby niezawodnie zapewnić dokładne umieszczenie zarodka w macicy, cały zabieg wykonywany jest pod bezpośrednią kontrolą USG.

Nietransfekowane rozwijające się zarodki można zamrozić i policzyć kolejne dziecko od późniejszego rozmrożonego embriotransferu (KET).

Dzień 6 - 7

Zagnieżdżanie zarodków

W szóstym do siódmego dnia rozwoju embrionalnego, czyli drugiego dnia po transferze, zarodek jest zagnieżdżony w wyściółce macicy. Na zagnieżdżanie mają wpływ różne czynniki i mediatory, które nie są widoczne w żadnej technice obrazowania. Jednym z czynników pomocniczych jest wysokość endometrium widoczna w ultrasonografii.

Szanse na udane zagnieżdżenie zarodków można zwiększyć dzięki EmbryoGlue. EmbryoGlue to medium, które wspomaga implantację zarodków. Dodatek wysokich stężeń białka w tej pożywce zwiększa liczbę żywych urodzeń po zapłodnieniu in vitro. EmbryoGlue zawiera zatem wszystkie niezbędne składniki odżywcze i zasoby energii potrzebne do optymalnego rozwoju zarodka po transferze zarodka. Wysokie stężenie białka promującego implanty, którego synteza jest fizjologicznie zwiększona w dniu implantacji, stwarza idealne warunki do pomyślnego zagnieżdżenia się zarodka.

Formularz

Zapytaj specjalisty