Asystowany Hatching

Wspomagane wylęganie zarodka to prosta i całkowicie bezpieczna metoda, polegająca na nacięciu ochronnej osłonki przejrzystej (tzw. zona pellucida) zarodka.

Metoda ta umożliwia łatwiejszą implantację zarodka, optymalną ochronę komórek zarodka podczas mrożenia i uzyskanie największej możliwej liczby zarodków, u których można wykonać preimplantacyjne badanie genetyczne (PGT).

W naszej klinice stosujemy najbezpieczniejszą technikę wspomaganego wylęgania za pomocą lasera dynamicznego.

W pierwszych dniach rozwoju komórka jajowa (oocyt), a później zarodek, ma na swojej powierzchni warstwę ochronną – tzw. osłonkę przejrzystą. Między piątym a szóstym dniem po zapłodnieniu zarodek zaczyna wylęgać się z tej osłonki, dzięki czemu komórki zarodka wchodzą w bezpośredni kontakt z komórkami błony śluzowej macicy, rozpoczynając w ten sposób proces implantacji (zagnieżdżania) zarodka.

Bardzo gruba osłonka przejrzysta może niekorzystnie wpływać na prawidłowy rozwój zarodka, tworząc niepożądaną barierę pomiędzy zarodkiem a błoną śluzową macicy w momencie oczekiwanej implantacji. U starszych pacjentek oraz w innych wskazanych przypadkach, gdy osłonka przejrzysta jest grubsza i mogłaby mieć negatywny wpływ na przebieg hodowli, zalecamy przeprowadzenie wspomaganego wylęgania.

Przerwanie osłonki przejrzystej za pomocą lasera przed mrożeniem zarodków umożliwia skuteczniejsze przenikanie roztworów krioprotekcyjnych do zarodka, a tym samym odpowiednią ochronę komórek przed uszkodzeniami spowodowanymi przez bardzo niską temperaturę, do których może dojść w procesie mrożenia. Po rozmrożeniu zarodka ułatwia jego rekonwalescencję i tym samym zwiększa szansę na zajście w ciążę po transferze mrożonego zarodka. W przypadku zainteresowania pacjentów mrożeniem zarodków wspomagane wylęganie przeprowadzamy automatycznie u wszystkich zarodków nadających się do zamrożenia.

Biopsję komórek zarodka na potrzeby przeprowadzenia preimplantacyjnego badania genetycznego (PGT) przeprowadza się u zarodków pięcio- lub sześciodniowych, znajdujących się w tzw. stadium wylęgającej się blastocysty. W celu uzyskania jak największej liczby zarodków nadających się do biopsji w trzecim dniu hodowli wspomagane wylęganie przeprowadza się u wszystkich zarodków.

Formularz

Zapytaj specjalisty