IMT Matcher

JESTEŚMY JEDYNĄ KLINIKĄ W REPUBLICE CZESKIEJ, KTÓRA STOSUJE KOMPLEKSOWY ELEKTRONICZNY SYSTEM KONTROLI IMT MATCHER®.

IMT MATCHER TO ZAAWANSOWANY ELEKTRONICZNY SYSTEM KONTROLI, KTÓRY ZAPISUJE WSZYSTKIE ETAPY LECZENIA, POTWIERDZA ZGODNOŚĆ MIĘDZY TOŻSAMOŚCIĄ PACJENTÓW I STOSOWANYMI PRÓBKAMI ORAZ SPRZĘTEM TECHNICZNYM, A TAKŻE PROWADZI REJESTR WSZYSTKICH ELEMENTÓW PROCEDURY.

STOSOWANY PRZEZ KLINIKĘ REPROGENESIS SYSTEM MATCHER®

Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie elementy leczenia były kontrolowane, precyzyjnie identyfikowane i rejestrowane. Dlatego też jako jedyna klinika w Republice Czeskiej stosujemy unikalny i kompleksowy elektroniczny system sterowania procesem leczenia IMT Matcher®.

Przebieg leczenia jest ściśle nadzorowany przez wszystkich pracowników laboratorium i ogólne procedury kontrolne. Od niedawna wprowadziliśmy także elektroniczny system kontrolny, który monitoruje poprawną identyfikację danych podczas poszczególnych etapów leczenia (identyfikuje na przykład probówkę laboratoryjną, z którą wykonywane są czynności). Podczas kontroli system stosuje niepowtarzalny numer identyfikacyjny z przypisanymi i sprawdzonymi danymi osobowymi, które są wielokrotnie weryfikowane i rejestrowane podczas całego przebiegu leczenia.

Pytania i odpowiedzi

Matcher® to niezawodny, kompleksowy elektroniczny system kontrolny, który stosują najlepsze kliniki wspomaganego rozrodu na świecie. W jego skład wchodzi zaawansowany sprzęt techniczny, unikalne oprogramowanie, metoda identyfikacji danych za pomocą kodów kreskowych, a także technologia obrazowania, która nieustannie rejestruje oraz sprawdza tożsamość pacjentów i próbek używanych na każdym etapie leczenia.

Kilka podstawowych procesów, które są kontrolowane przez system Matcher®:

  • weryfikacja tożsamości pacjentów przy poborze komórek jajowych i nasienia oraz podczas embriotransferu
  • oznaczanie wszystkich pojemników laboratoryjnych używanych podczas leczenia
  • czynności laboratoryjne wykonywane przez embriologa z nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami
  • rozwój zarodków podczas kultywacji
  • identyfikacja oraz kontrola komórek jajowych, nasienia i zarodków w procesie ich rozmrażania

Przy rozpoczęciu leczenia otrzymają Państwo identyfikacyjną kartę bezpieczeństwa w rozmiarze karty kredytowej. Fotografia i niepowtarzalny kod kreskowy na tej karcie służyć będą do potwierdzania Państwa tożsamości w trakcie wszystkich wykonywanych przez nas medycznych i embriologicznych procedur.

Kod kreskowy zawierający dane identyfikacyjne służy do kontroli tożsamości, oznaczania i mapowania ruchu wszystkich komórek rozrodczych stosowanych w trakcie Państwa leczenia. Zaawansowany elektroniczny system kontroli Matcher® został wdrożony bezpośrednio w miejscu pracy embriologów i andrologów, dzięki czemu monitoruje oraz rejestruje ich pracę ze wszystkimi wykorzystywanymi w procedurze urządzeniami i mediami.

System Matcher® monitoruje i kontroluje także proces kriokonserwacji i rozmrażania nasienia, komórek jajowych oraz zarodków.

Mogą być Państwo pewni, że wszystkie dla oczu pacjentów niedostępne procedury przeprowadzane w laboratorium będą nieustannie kontrolowane, monitorowane i rejestrowane.​

Proszę się nie obawiać, po okazaniu dowodu tożsamości i jego weryfikacji wydamy Państwu kartę zastępczą jako wypis z Państwa dokumentacji medycznej, która jest częścią naszego systemu kontrolnego oraz systemu Matcher®.

Nie, Matcher® jest pasywnym systemem, który nie wpływa na cykl leczenia pacjentów. Co więcej, jego stosowanie ma na celu eliminację wszystkich potencjalnych zagrożeń, które mogą powstać przy pracy z komórkami ludzkimi.

Formularz

Zapytaj specjalisty