Najbardziej naturalne możliwości leczenia

Natywny - naturalny cykl IVF

Podczas natywnego cyklu IVF nie stosuje się leków hormonalnych do stymulacji jajników.

Minimalna stymulacja

Stosowane są bardzo niskie dawki stymulacyjne leków przy minimalnej stymulacji.